לשובע במספרים

 

לשובע במספרים

 

 • מוסדות ופרויקטים:  29 מוסדות ו- 5 פרויקטים פועלים ב-16 ערים,  בכל רחבי הארץ, מקרית שמונה ועד ערד ואופקים בדרום. 
 • 970 ילדים ובני נוער בסיכון ממשפחות במצוקה קשה מתחנכים בכל יום, כל השנה, כל השנים, מכתה ב' עד כיתה יב' ברשת בתי הנוער "קדימה" הפועלת בעמותת "לשובע".
 • 2000  סועדים בכל יום במוסדות עמותת לשובע.
 • 120 נזקקים סועדים בארוחת ערב שבת חגיגית במסעדת "לשובע" ת"א (3 פעמים בחודש )
 • 110  דרי רחוב  לנים בכל לילה במעונות גגון. בלילות קרים וגשומים  לנים בגגונים כ-150 דרי רחוב.
 • 95  נזקקים מנויים בחבילה הסלולארית של  "טל-לשובע", (המיזם הושק בפברואר 2016).
 • 2000 נזקקים בכל רחבי הארץ מקבלים בכל חודש פרטי לבוש  באמצעות "אגד-בגד".
 • 80  נזקקים מחזיקים "בכרטיס לשובע".

     

     פילוח הילדים והנערים  בבתי הנוער "קדימה"- לכניסה לאתר של רשת בתי הנוער קדימה kadimanoar.org 

 • 50  ילדים ובני נוער בממוצע בכל בית נוער.
 • 740 ילדים לומדים בבתי ספר יסודיים, 214  ילדים לומדים  בבתי ספר תיכוניים.
 • 55  משתתפים בחוג "ממשיכים קדימה" לווי הבוגרים לאחר השרות הצבאי. (מלגות, יעוץ, השמה, חוג חברתי  וקבוצת תמיכה).
 • 469  ילדים ובני נוער ממשפחות שעלו מאתיופיה.
 • 150  ילדים ובני נוער ממשפחות שעלו ממדינות בריה"מ לשעבר.
 • 87    ילדים ובני נוער שהוריהם עובדים זרים ומבקשי מקלט.
 • 170  ילדים ובני נוער  ממשפחות ותיקות בישראל- דור שני או שלישי  בשרשרת המצוקה.

 

     מצבת עובדי עמותת "לשובע" בשכר:

 

 • 35 עובדים בשכר מינימום, 12 עובדים הנם דרי רחוב משוקמים. 14 עובדים ב-3 מסעדות לשובע, 11 עובדים במעונות גגון.  5 נהגים,  2 עובדי תחזוקה.
 • 8 עובדים במשרד ראשי מהם: 2 מזכירות, 2 מנהלות חשבונות, מנהל תפעול, מנהלת תחום התנדבות, מנהלת פרויקטים וקשרי חוץ, רכזת  "טל-לשובע".
 •   עובדים בצוות הנהלת "קדימה"  ( מנהל, 2 מלווים אזוריים, פדגוגיה והשתלמויות, חוג בוגרים, ומלוות קומונות).
 • בכל אחד מ-20 בתי הנוער "קדימה" מנהל/ת ועובד/ת נקיון.

     מתנדבים בבתי הנוער "קדימה" 

 •  110  מדריכים - 65 מתנדבי שנת שרות  (ש.ש)   ו-45  בנות שרות לאומי.
 •  כ-900  מתנדבים קבועים ומתמידים.  כ-2000  מתנדבים נוספים, "חד פעמיים"  בשנה.

 

     מתנדבים במסעדות לשובע 

 

 • 90 מתנדבים  מתמידים וקבועים, כ- 2500  מתנדבים "חד פעמיים"  (חיילים בחופשה, עובדי מוסדות וחברות מסחריות).
 • מתנדבים ב"אגד בגד" ו"אסיף העיר" : 40 מתנדבים מתמידים וקבועים, כ-200  מתנדבים חד פעמיים.
 • עובדי שב"ס: 15 עובדי שרות  מטעם שרות בתי הסוהר. 10 עובדי של"צ מטעם שרות המבחן.

 

     נתונים כספים לגבי 2015  (עדין לא מבוקרים)

 

 • תרומות -12,590,145₪,  עלות תפעול -.13,613,164₪, גרעון  2015 - 1,023,019₪
 •  מעל 20,000,000₪ אומדן תרומות שוות כסף- מזון, ציוד, שרותים ומתנדבים
 • 737,000 ₪ השתתפות עיריות בהוצאות בתי הנוער. 
 • 462,000 ₪   תמיכת משרד החינוך בבתי הנוער "קדימה".
 • 373,120 ₪  תמיכת משרד הרווחה בהלנת 21 דרי רחוב.
 •  36,000 ₪ עלות הפעלת בית נוער "קדימה"  בחודש.
 • 800 ₪ עלות השתתפות ילד / נער בבית הנוער "קדימה".
 • 965,000 ₪  עלות הפעלת 6 מעונות גגון. ב-2015, 35 ₪ עלות הלנת דר רחוב בלילה.
 •  9 ש"ח עלות ארוחה במסעדת לשובע. 13 ₪ עלות ארוחת ערב שבת.
 • 3.29% - הוצאות הנהלה וכלליות  ב-2014.  לא צפוי שינוי  משמעותי ב-2015
 •  

     5 המשכורות הגבוהות בעמותה : (ברוטו לחודש)

 

 • 13,000₪ השכר הגבוה ביותר בעמותה, ולאחריו, עובד ששכרו  10,000 ₪  ו-4 עובדים ששכרם 9,000 ₪.

 

     חברי העמותה – כולם מתנדבים

 

 • 17 חברים. 10 חברי ועד מנהל.  5 חברי ועדת כספים.  4 חברי ועדת חינוך.  2 חברים בוועדת דרי הרחוב וחבר בוועדת בקורת.

 

 

 

 

 

 

 

Enter your text here

Enter your text here

כתובת צ'לנוב 18 תל אביב  | טלפון  03-3731661  |  פקס 03-3731666   |  מייל   office@lasova.org.il