רוצה להתנדב

התנדבות ב"קדימה"

התנדבות ב"לשובע"

לפרטים ושאלות נוספות:

מתנדבים יחדיניים / סטודנטים:

שיר קורקוש – רכזת מתנדבים

052-6879609

hitnadvut@lasova.org.il

קבוצות, ארגונים ושיתופי פעולה נוספים:

יוליה צמח – מנהלת קשרי קהילה והתנדבות

050-8292970

community@lasova.org.il