לשובע במספרים

עמותת "לשובע" במספרים

 

22 בתי נוער "קדימה" לילדים ולנוער בפריפריה החברתית והגיאוגרפית

960 ילדים ובני נוער המתחנכים ברשת בתי הנוער "קדימה"

50  ילדים ובני נוער בממוצע בכל בית נוער

475 לומדים בבתי ספר יסודיים

485 לומדים  בבתי ספר תיכוניים.

492 ילדים ובני נוער ממשפחות שעלו מאתיופיה.

176 ילדים ובני נוער ממשפחות שעלו ממדינות בריה"מ לשעבר.

94  ילדים ובני נוער שהוריהם עובדים זרים ומבקשי מקלט.

198 ילדים ובני נוער  ממשפחות ותיקות בישראל – דור שני או שלישי.

 

3 מסעדות לנזקקים

2,500  סועדים בכל יום במוסדות עמותת לשובע.

120 נזקקים סועדים בארוחת ערב שבת חגיגית במסעדת "לשובע" ת"א (פעמיים בחודש)

 

9 מעונות "גגון" לדרות ולדרי רחוב

110 דרי רחוב  לנים בכל לילה במעונות גגון. בלילות קרים וגשומים  לנים בגגונים כ-150 דרי רחוב.

 

2 מעונות לגיל הרך

210 פעוטות (בגילאי 3 חודשים עד 3 שנים) מקרב קהילת מבקשי המקלט ומהגרי העבודה.

 

4 פרויקטים

2000 נזקקים בכל רחבי הארץ מקבלים בכל חודש פרטי לבו  באמצעות "אגד-בגד".

400 נזקקים מנויים בחבילה הסלולארית של "טל-לשובע"

80  נזקקים מחזיקים "בכרטיס לשובע"

2 ניידות "אסיף העיר"

 

מתנדבים

2,700 מתנדבים ברשת "קדימה" – 700 מתנדבים קבועים, 2,000 מתנדבים לטווח קצר.

110 מדריכים ברשת "קדימה" – 73 מתנדבי שנת שירות (ש"ש), 37 בנת שירות לאומי.

2,600 מתנדבים במסעדות לשובע – 100 מתנדבים קבועים, 2,500 מתנדבים לטווח קצר.

240 מתנדבים בפרויקט "אסיף העיר" – 40 מתנדבים קבועים, 200 מתנדבים לטווח קצר.

16 חברים עמותה וועד מנהל – חלקם בכמה תפקידים: 8 חברי ועד מנהל;  4 חברי ועדת כספים;  4 חברי ועדת חינוך; 2 חברים בוועדת דרי הרחוב; 2 חברים בועדת בקורת; מבקר פנים.

 

90  עובדים בשכר

 

נתונים כספים לגבי 2016  (על-פי מהדוח הכספי המבוקר)

 

14,534,000 ש"ח תרומות – עלות תפעול 12,197,000 ₪ (ההפרש הנו קופת המזומנים לצורך הבטחת פעילות ל-3 חודשים)

כ- 22,000,000 ₪ אומדן שווי תרומות שוות כסף והתנדבות

1,136,000 ₪ השתתפות עיריות ומשרד החינוך בהוצאות בתי הנוער קדימה

746,000 ₪  תמיכות משרד הרווחה ועיריית ת"א-יפו בהוצאות הפעלת הגגונים.

40,000 ₪ עלות ממוצעת להפעלת בית נוער "קדימה"  בחודש.

800 ₪ עלות השתתפות ילד / נער בבית הנוער "קדימה".

1,498,000 ₪  עלות הפעלת 6 מעונות גגון ב-2016 , 37 ₪ עלות הלנת דר רחוב בלילה.

 9 ש"ח עלות ארוחה במסעדת לשובע. 13 ₪ עלות ארוחת ערב שבת (רוב המזון – בתרומות)

4% "הוצאות הנהלה וכלליות" ע"ב תרומות כספיות ו-1.7% על בסיס תרומות כספיות ושוות כסף יחדיו.

 

 

Enter your text here

Enter your text here

כתובת צ'לנוב 18 תל אביב  | טלפון  03-3731661  |  פקס 03-3731666   |  מייל   office@lasova.org.il