כרטיס לשובע

פרויקט "כרטיס לשובע" נועד, ולהבטיח את מזונם, של נזקקים השרויים במצוקה קשה ואשר מיצו את כושר ההשתכרות, וזאת תוך שמירה על כבודם. כרטיס לשובע – הדומה בצורתו החיצונית לכרטיס אשראי רגיל, מאפשר למחזיק בו לרכוש בסופרמרקט באזור מגוריו, ככל יתר הלקוחות, מוצרי מזון (ללא אלכוהול וסיגריות). הכרטיס הינו חד פעמי ונמסר לאחר תהליך בדיקה של הבקשה.

כרטיס לשובע הינו גם שרות נפרד ועצמאי של עמותת לשובע, המיועד לציבור בעלי היכולת, המבקשים להבטיח שתרומתם תגיע ליעדה ותשמש אך ורק למטרתה- הבטחת מזון לנזקקים השרויים במצוקה קשה.

כספי כרטיס לשובע מנוהלים בחשבון בנק נפרד, ואינם משמשים למימון יתר פעולות העמותה.

במסגרת השאלון המפורט ביותר שממלא כל מבקש כרטיס לשובע, ומאומת ע"י רשויות הרווחה, ניתן להבטיח את מתן הכרטיס אך ורק לנזקקים השרויים במצוקה קשה, ועושים כל שביכולתם לעזור לעצמם.

באופן זה, ביכולתנו למנוע את מתן הכרטיס "לעניים מרצון" או לנזקקים שמעדיפים לקבל סיוע במקום להתאמץ לנסות להתפרנס בכוחות עצמם.

לכרטיס לשובע יתרונות רבים לעומת הפעילות המתבצעת  במרכזי חלוקה חבילות מזון לנזקקים:

* ניתן אך ורק לנזקקים שמצוקתם וזכאותם לסיוע נבדקה ואושרה על ידי רשויות הרווחה ועל ידינו. לעומת זאת, במרכזי חלוקת חבילות המזון אין אפשרות לבדוק את זכאות העומדים בתור.

* מאפשר לבעלי היכולת להבטיח שמלוא סכום תרומתם ישמש אך ורק למימון רכישת מזון ע"י נזקקים השרויים במצוקה קשה ואמיתית.

* מחזיר את נושא הושטת הסיוע לנזקקים בתחום המזון  להיקף ולצנעה כנדרש בתחום זה.

* מצמצם  את "נגישות היתר" של אזרחים למרכזי חלוקת המזון – תופעה שגברה עד מאד בעת האחרונה.

* מאפשר הושטת סיוע לנזקקים בכל רחבי הארץ – לעומת מרכזי חלוקת המזון הקיימים בערים הגדולות בלבד.

* מאפשר לנזקק לקבוע מה הם מוצרי המזון הדרושים לו –  לעומת החבילות האחידות הניתנות במרכזי החלוקה.

* מופעל באופן דיסקרטי ושומר על כבוד הנזקק. לעומת העמידה הפומבית בתור החלוקה במרכזים לחלוקת מזון.

* מייתר וחוסך את כל הפעולות הלוגיסטיות המיותרות והיקרות אשר מאפיינות את חלוקת המזון במרכזי החלוקה (התרמת המוצרים, הובלתם מהתורם למחסן, חומרי אריזה פעולת האריזה,  החזקת מחסן, הוצאות חלוקה וכו').

מטרתנו: אנו שואפים ומצפים שכרטיס לשובע יהא לכלי העיקרי בידי החברה בישראל בכלל, ובעלי היכולת הכלכלית בפרט, למניעת מצוקת מזון ותת-תזונה בקרב נזקקים המצויים במצוקה קשה, ולהבטיח לנזקקים הראויים לסיוע את מנת הבשר והעוף הנדרשים לתזונה נכונה.